Disclaimer

Disclaimer voor http://www.aquariadeoceanshop.nl/

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Aquaria de Oceanshop , zoals deze beschikbaar is gesteld door Aquaria de Oceanshop . In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aquaria de Oceanshop is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Aquaria de Oceanshop .

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Twentsestijl.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

Twentsestijl.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Twentsestijl.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Aquaria de Oceanshop op deze pagina.

Webshop

Alle prijzen op de webshop zijn inclusief Service en verzendkosten.
Aquaria de Oceanshop heeft hier speciaal voor gekozen omdat wij contacten en zaken doen met veel buitenlandse Warehouses. Het kan hierdoor zijn dat een bestelling pas binnen 10 werkdagen zou geleverd kunnen worden.
Steeds meer fabrikanten waar wij zaken meer doen beginnen warehouses binnen de Europese Unie waardoor wij ook sneller dan 10 werkdagen kunnen leveren.
Het is sterk afhankelijk van fabrikant / product / de indicatie per product is te vinden onder het product zelf. Zo niet? Stuur ons gerust een mail of gebruik het contact formulier. Waar het ons omgaat is dat het product zo snel mogelijk zal worden geleverd bij de klant.

Mochten er klachten of vragen optreden dan staat natuurlijk het team van Aquaria de Oceanshop  voor iedereen klaar. Daarvoor hebben wij een heel klant en klachtensysteem ontwikkeld
zodat wij alles nauwkeurig kunnen bijhouden en verwerken en zoveel mogelijk klachten kunnen voorkomen.